Truyện Kể Cuối Tuần Số 17016: Gai của Hoa Hồng

Đăng ngày: 01-07-2017

2 Bình Luận

Ban biên tập

1 tháng trước

Thật tuyệt vời! Cảm ơn bạn!

Nguyễn Thiên Quốc

2 tháng trước

Cô bé ấy giờ đây rất yêu mến Chúa. Góp phần đắc lực trong công tác cứu người. Cảm tạ Chúa.