Truyện Kể Cuối Tuần Số 17016: Gai của Hoa Hồng

Đăng ngày: 01-07-2017

4 Bình Luận

Giot suong

16/11/2017

Rat hay.Cam on.

Ban biên tập

11/07/2017

Thật tuyệt vời! Cảm ơn bạn!

Nguyễn Thiên Quốc

09/07/2017

Cô bé ấy giờ đây rất yêu mến Chúa. Góp phần đắc lực trong công tác cứu người. Cảm tạ Chúa.

Nguyễn Thiên Quốc

08/07/2017

Cô bé ấy giờ rất yêu mến Chúa và góp phần trong công tác ra đi cứu người. Tạ ơn Chúa.