BÀI HÁT YÊU THÍCH SỐ 17003: TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CỨU CHUỘC

Đăng ngày: 25-03-2017

1 Bình Luận

Hoàng thu thủy

30/05/2017

Nhờ chương trình khi dẫn chiếu kinh thánh vui lòng dẫn thêm địa chỉ. Nguyện xin chúa ban phước cho ban biên tập.