BÀI HÁT YÊU THÍCH SỐ 17023: DUY CHÚA ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Đăng ngày: 12-08-2017

1 Bình Luận

Vũ chất

14/09/2017

Lòng thánh tin Chúa rộng lớn làm sao và tôi hỏi lòng mình đã có lại cho Ngài . Ôi! Khốn nạn thân tôi ! Tôi môi miếng rồi ! Cám ơn Chúa cho tôi lời ca để tôi điểm được bao nhiêu phước Chúa đã ban cho tôi và tí chút quá ít ỏi thời gian
Và công việc tôi giành cho Chúa . Bằng cả tâm hồn mà ca ngợi Bạn sẽ thấy Chúa đang trước bạn và Ngài tâm tình bạn và bạn cũng cởi mở hết lòng mình