BÀI HÁT YÊU THÍCH SỐ 17025: LÒNG CON KHAO KHÁT NGÀI

Đăng ngày: 26-08-2017

3 Bình Luận

Longman

27/03/2018

Haleluja !Haleluja!

Ru tơ tang

08/12/2017

Cảm ơn chúa. Halelugia

NguyenHoang Oanh

20/11/2017

Chúa quá tuyệt vời. Con nguyện dân lên Ngài mọi chuyện trong Con. Amen Cảm tạ ơn ngài vì đã ban cho cuộc sống này. Hallelugia