BÀI HÁT YÊU THÍCH SỐ 17029: GIÊ-XU YÊU THƯƠNG VÀ CHĂN GIỮ CON

Đăng ngày: 23-09-2017

5 Bình Luận

Chung hanoi

16/01/2018

Xin chúa cứu gia đình con

Minh Phạm

09/12/2017

Cảm tạ Chúa Jesus hằng ở cùng con, gia đình con mà Chúa đã ban cho con, cùng những ai tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa, ắt được Chúa giải cứu trọn vẹn khỏi sự hư mất đang khống chế thế gian.Amen.

Hungdo

16/11/2017

Danh Ngài là Giêhova Rôhi

Gia đình yêu chúa

15/11/2017

Quả thật ngài luôn chăm sóc tôi không bao giờ quên được tôi.

Trần Thang Sang

23/09/2017

Ngài là Đấng hằng chăm sóc con! Amen