BÀI HÁT YÊU THÍCH SỐ 17029: GIÊ-XU YÊU THƯƠNG VÀ CHĂN GIỮ CON

Đăng ngày: 23-09-2017

8 Bình Luận

Thanh Lê

23/11/2018

Con cảm ơn chúa thương xót

Đặng Ngọc Linh

27/09/2018

Cầu nguyện Chúa ban phước cho những ai chưa tin hãy tin, ai chưa nghe Phúc âm hãy được nghe. Amen.

H nhat kpa

09/07/2018

Cảm tạ chúa hằng luôn cùng gia đình con ! Amen

Chung hanoi

16/01/2018

Xin chúa cứu gia đình con

Minh Phạm

09/12/2017

Cảm tạ Chúa Jesus hằng ở cùng con, gia đình con mà Chúa đã ban cho con, cùng những ai tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa, ắt được Chúa giải cứu trọn vẹn khỏi sự hư mất đang khống chế thế gian.Amen.

Hungdo

16/11/2017

Danh Ngài là Giêhova Rôhi

Gia đình yêu chúa

15/11/2017

Quả thật ngài luôn chăm sóc tôi không bao giờ quên được tôi.

Trần Thang Sang

23/09/2017

Ngài là Đấng hằng chăm sóc con! Amen