Cuộc Sống Mến Yêu Số 15119: Cả Cuộc Đời Bị Bỏ

Đăng ngày: 22-09-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Cả Cuộc Đời Bị Bỏ

Có một giáo sư hay khoe khoang. Một ngày nọ ông có dịp mướn đò chèo qua một con sông. Trên thuyền chỉ có một mình ông với chú lái đò ông bèn nói chuyện với chú lái đò cho đỡ buồn.

– Chú có hiểu thế nào là triết học không?

– Không! Tôi chưa nghe biết môn học đó bao giờ!

– Thế là một phần tư cuộc đời của chú bỏ đi rồi! ít ra chú cũng biết địa chất học chứ?

– Cũng không! Chú lái đò trả lời.

– Thế thì nửa cuộc đời của chú bỏ đi rồi! Thế chú có biết một ít gì về khoa học không?

– Cũng không!

– Vậy thì ba phần tư cuộc dời của chú bỏ đi rồi!

Giáo sư còn muốn hỏi thêm, thình lình thuyền bị sóng nhồi lật úp. Cả ông giáo sư và chú lái đò đều rơi xuống sông.

Đến lượt chú lái đò hỏi:

– Ông có biết lội không?

Giáo sư trả lời:

-Không!

-Vậy thì cả cuộc đời của ông bị bỏ rồi!

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!