CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17001: TÌNH YÊU TRONG Ý CHÚA

Đăng ngày: 11-03-2017

1 Bình Luận

Phạm thị ngọc thuỷ

30/03/2017

Cảm ơn oneway radio đã mang đến cho e lời Chúa để nhắc nhở e hãy trông cậy tình yêu trong ý Chúa