CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17005: CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

Đăng ngày: 15-04-2017

2 Bình Luận

Hongphiduong

26/04/2017

Cảm ơn Chúa đã yêu con bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài để con được cứu xin cho con sống đẹp lòng Ngài và làm theo lời Ngài để đem Ánh sáng của Ngài đến với mọi người qua đời sống của con amen

bùi thị sương

18/04/2017

Chúa ơi, làm sao chúng con quên sự thương kho´ maˋ Chúa viˋ tội con đa˜ gánh hết mọi sự đau đớn trên thập tự