CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17008: CẢM NHẬN CỦA CON

Đăng ngày: 06-05-2017

CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17008

Bài hát: Cảm nhận của con

Trình bày: Thanh Trúc – Naomi

Bài cảm nhận của thính giả Hà Ân

 


Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ đốc nhân, ba mẹ tôi là những người rất sốt sắng trong sự hầu việc

Chúa. Trước đây khi còn là một thiếu niên để nói về điều này tôi không mấy vui vẻ hay tự hào gì, vì

ba mẹ tôi không phải là doanh nhân, cũng chẳng phải là công nhân viên chức như mấy đứa bạn

trong lớp tôi khi ấy.

Tôi hay tránh né và thậm chí còn nói dối về công việc của ba mẹ mình. Khi ấy tôi tự hỏi, tại sao ba

mẹ phải suốt ngày phải đi nhà thờ, phải lo toan các công việc trong đó, tại sao ngày nào cũng bắt tôi

tham gia lễ bái của gia đình, lúc nào ba mẹ cũng đặt tay cầu nguyện cho tôi trở thành một người kính

sợ và hết lòng phục vụ Chúa, lúc nào cũng dùng Kinh Thánh để dạy bảo, giáo huấn tôi. Có lần tôi còn

lớn tiếng cáu gắt với ba mẹ vì không được đi sinh nhật của bạn vào sáng chủ nhật.

Và bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi biết ơn ba mẹ tôi rất nhiều, vì sự cưu mang tôi trong mỗi lời cầu

nguyện của ba mẹ. Vì ngay khi tôi được sinh ra, ba mẹ đã cầu nguyện để dâng tôi cho Chúa, trong sự

dẫn dắt và che chở của Chúa. Và vì ba mẹ luôn trông mong và cầu nguyện để tôi trở nên một người

kính sợ và phục vụ Chúa. Để giờ đây, tôi dầu là kẻ hèn mọn, nhưng Chúa vẫn sử dụng tôi cho các

công việc trong nhà Ngài.

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm, vì Ngài dã yêu con quá nhiều, vì những kế hoạch quá tuyệt vời

của Ngài trên đời sống của con, của ba mẹ con và của cả gia đình con. Xin Ngài hãy tiếp tục sử dụng

chúng con để rao truyền tình yêu thương của Ngài ra khắp đất này, thưa Cha!

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!