CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17018: NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Đăng ngày: 15-07-2017

1 Bình Luận

Minh Nghị

24/07/2017

Hy vọng ngày nào đó được tiếp tục nghe chị chia sẻ trên CNAN. Xin CHÚA sớm cảm động lòng chồng chị để anh sớm trở thành con thật của Ngài. Nguyện xin CHÚA lo liệu bảo an mọi nhu cầu trong gia đình chị. Amen.