CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17024: Niềm Tin Của Con Ở Đâu Rồi?

Đăng ngày: 03-09-2017

2 Bình Luận

Trần Thị Diệu Ngân

08/09/2017

Niềm tin của con ở đâu rồi? Chúa ơi con xin lỗi Ngài! Con đã quên Chúa, đã nghi ngờ Chúa quá nhiều, con đã sai rất nhiều khi nghi ngờ Ngài! Bài hát này khích lệ con rất nhiều!

Thao Dao

04/09/2017

cảm tạ Chúa... con chỉ cần tin Chúa thôi...mọi việc Chúa sẽ lo liệu