CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17025: Bình An Giữa Dòng Đời

Đăng ngày: 09-09-2017

1 Bình Luận

Minh Ngoc

11/09/2017

Tôi yêu mến chương trình cảm ơn tạ Chúa luôn tốt lành sự bình an la được ở trong Chúa la khi ta thỏa lòng về tất cả .cho dù buồn vui . là chính sự bình an thật