CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17027: Lại Bên Cha

Đăng ngày: 23-09-2017

3 Bình Luận

Ru tơ tang

08/12/2017

Chúa ơi xin ngài khiến cho con đi theo đường lối ngài

Ru tơ tang

08/12/2017

Rất hay cảm ơn chúa

Ru tơ tang

08/12/2017

Mình muốn nghe nhạc mọi ngày của chúa