CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17028: Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Đăng ngày: 30-09-2017

3 Bình Luận

Oanh Nguyen Hoang

28/10/2017

Cảm tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng Con. Amen Tôi cũng từng lầm đường lạc lối và đã ăn năn quay về với Ngài và xin ngài tha thứ. Amen. Bài hát này Tôi rất xúc động vì giống như cuộc đời Tôi...

Ruto Kao

30/09/2017

amen

Nguyễn Thị Thu Hương

30/09/2017

Cảm tạ Chúa đã cứu bạn thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm! Xin Chúa Thánh Linh gìn giữ đời sống bạn! Bạn hãy dâng đời sống mình cho Ngài , để Chúa Thánh Linh hành động & Ngài sẽ dùng bạn làm ống dẫn Thuộc linh cho Ngài ! A - Men !