CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17029: Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Đăng ngày: 07-10-2017

1 Bình Luận

Long roong

09/10/2017

Chúa luôn luôn thành tín dẫu con có xấu xa đến đâu,tội lỗi nặng nề như thế nào Chúa vẫn yêu thương ,tha thứ và xin Chúa cho con năng lực từ Chúa để con trung tín bước đi theo Ngài cho đến trọn đời .