CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17033: Tình Yêu Nơi Thập Giá

Đăng ngày: 04-11-2017

1 Bình Luận

Kdambon74@gmail.com

05/11/2017

Lời Chúa luôn dẫn dắt con đi theo Ngài,,và để được cứu linh hồn con được sống với Chúa