CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17033: Tình Yêu Nơi Thập Giá

Đăng ngày: 04-11-2017

2 Bình Luận

Sara thuỷ

07/04/2018

Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài trên thập tự giá đã chuộc tội cho chúng con...

Kdambon74@gmail.com

05/11/2017

Lời Chúa luôn dẫn dắt con đi theo Ngài,,và để được cứu linh hồn con được sống với Chúa