Cảm Nhận Âm Nhạc 17035: Bàn Chân Người Truyền Đạo

Đăng ngày: 18-11-2017

1 Bình Luận

Nguyễn thi Thu Hương

18/11/2017

Tạ ơn Chúa Ngài đã dùng những con người để ra đi rao truyền danh của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên họ, để họ sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp cho nhà Ngài !