Cảm Nhận Âm Nhạc 17036: Hát Cho Người Hầu Việc Chúa

Đăng ngày: 25-11-2017

2 Bình Luận

Thochanh

18/11/2018

Amen!

CMVL

28/11/2017

Khi gặp khó khăn đừng nỏ cuộc, vì có Chúa đứng ở đó rồi. Cám ơn Chúa! Cám ơn chương trình, bài hát thật ý nghĩa.