Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao 17188: Tất Cả Tùy Thuộc Chúng Ta

Đăng ngày: 13-09-2017


Ngày xưa, tại quảng trường trung tâm thành phố Nhã Điển – Hy Lạp, thường có một nhà hiền triết rất thông thái đến ngồi, sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của đám đông dân chúng vây quanh. Ngày nọ, trong đám người đứng nghe bằng sự thán phục và yêu thích, một người kia muốn thử xem nhà hiền triết có thật thông thái chăng. Người nầy bước ra, trong bàn tay nắm giữ một con chim và hỏi nhà hiền triết:

-Trong tay tôi có một con chim nhỏ. Nếu ông thực sự là người khôn ngoan, xin hãy nói cho biết, con chim nầy sống hay chết?

Người nầy thật khôn khéo. Nếu nhà hiền triết trả lời là con chim sống, thì anh ta chỉ cần bóp nhẹ là con chim sẽ chết ngay. Ngược lại, nếu nhà hiền triết bảo con chim chết, thì anh ta sẽ mở tay để con chim bay đi. Sau vài giây suy nghĩ trước sự chờ đợi lo lắng của mọi người, nhà hiền triết đáp: “Con chim nhỏ anh đang nắm trong tay, ở trong tình trạng mà anh muốn. Nếu anh muốn nó sống thì nó sống, nếu anh muốn nó chết thì nó chết!”

Trong lời cầu nguyện của Chúa được ghi lại ở Giăng 17, chúng ta nhận thấy một sự hiệp nhất giữa Đức Cha, Đức Con và chúng ta. “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một…” (17:22,23) Thật là một điều mầu nhiệm khi loài người tội lỗi được hòa nhập với sự thánh khiết của Ngài, và chính trong sự liên kết đó, con người có thể vận dụng được mọi nguồn năng lực thiêng liêng để hành động.

Chúa chuyển giao tất cả sức mạnh vào bàn tay của con cái Ngài, nếu họ hiệp nhất với Chúa như ý Ngài mong muốn. Bạn đang nắm giữ trong tay: là Tình thương, là niềm vui, là sự hòa bình, hiệp nhất, bạn muốn bóp chết nó, hay để nó sống, điều đó tùy ở bạn!

“Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.” I Cô-rinh-tô 3:22b.

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác giả: Mục Sư Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!