Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao 17197: Con Làm Cha Chịu

Đăng ngày: 22-09-2017


Đương thời, triết gia Diogene là một người rất được kính trọng, người ta không chỉ xem ông như một nhà hiền triết, mà còn như một bậc thánh hiền. Ngày nọ, khi đi trên đường phố của thủ đô A-then – Hy Lạp, bất chợt Diogene nghe một đứa bé chửi tục. Ông dừng lại, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ. Khi đã biết nó là con của ai, ông liền im lặng bỏ đi mà không hề nói với nó một lời nào, chẳng rầy la, cũng chẳng dạy dỗ. Người ta thấy ông đi tìm cha của đứa trẻ thiếu giáo dục ấy, khi gặp được, triết gia Diogene nói với ông ta rằng:

– Con của anh đã nói những điều làm nhơ nhớp sự thanh lịch của thành phố nầy! Người chịu trách nhiệm cho những ngôn từ xấu xa đó, chính là anh chứ không phải thằng bé! Nếu phải nhận một cái tát về lỗi lầm nầy, anh có thấy oan ức không?

Người cha của đứa bé cúi đầu nhận lỗi. Triết gia Diogene giơ tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.

Đức Chúa Trời giao cho các bậc cha mẹ trách nhiệm giáo dục con cái mình trong đường lối Ngài. Một trong những điều chúng ta phải khai trình trước tòa án thiên đàng sau nầy, là tình trạng con cái chúng ta như thế nào! Không thể thoái thác trách nhiệm thiêng liêng và quan trọng ấy. Đức Chúa Trời có thể liên kết số phận của cha mẹ và con cái với nhau, hoặc số phận của phước hạnh hoặc số phận của sự rủa sả. (Điều răn thứ 2 – Xuất 20:5, 6: Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta) Sự nghiêm khắc quá đáng hoặc sự dễ dãi quá đáng, cũng đều không phù hợp trong sự giáo dục. Cha mẹ ngày nay quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ cho con cái, hãy lưu tâm đến chúng nhiều hơn, dùng Lời Chúa dạy dỗ chúng.

“Ta có báo trước rằng Ta sẽ đoán xét nhà người (Hê-li) đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.” I Sa-mu-ên 3:13

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác giả: Mục Sư Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!