Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao 17226: Nên Nói Gì Và Nên Nghe Gì!

Đăng ngày: 21-10-2017

Socrate, một triết gia lỗi lạc. Ngày nọ, người bạn đến nói với ông rằng: “Tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện rất hấp dẫn. ” Socrate nói: “Khoan! Trước khi anh kể, tôi sẽ hỏi anh ba điều. Đây là ba cái rây để tôi lọc tất cả những gì tôi cần nghe. Thứ nhất: “Chuyện anh định kể có thật hay không?” Người bạn nói: “Tôi vừa mới nghe một người kể, nên cũng chưa chắc có thật hay không.”

Socrate nói rằng: “Giả sử là thật chăng nữa, thì câu hỏi thứ hai là: Chuyện đó có tốt hay không?” Người bạn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tốt thì cũng không tốt, mà xấu cũng không xấu.” Socrate hỏi tiếp câu thứ ba: “Chuyện đó có ích lợi gì cho tôi không?”

Người bạn trả lời: “Đó là chuyện người ta, tôi chỉ kể anh nghe cho vui thôi, chớ có liên quan gì đến anh đâu mà ích lợi.”

Nghe đến đây, Socrate nói: “Vậy thì xin anh đừng kể, bởi vì câu chuyện của anh kể cho tôi “chưa chắc là thật” “chưa chắc là tốt” và “nó chẳng ích lợi gì cho tôi hết,” nếu thế, tôi nghe làm gì?”.

Nói gì và nghe gì là hai vấn đề rất quan trọng mà nhiều người vẫn cho là tầm thường. Có người thích nghe đủ thứ chuyện mà không hiểu rằng những điều đó sẽ tác động rất lớn đến suy nghĩ và thái độ của mình. Người nói cũng vậy, có kẻ thích nói liên tục, nói về mình, nói về người khác, nói mọi chuyện, nói cho sướng miệng, nói mà không cần chọn lọc và cũng bất chấp hậu quả. Ba câu hỏi mà Socrate đặt ra trước khi nghe, và chắc cũng đặt cho chính ông trước khi nói, có lẽ là cách tốt nhất mà chúng ta nên áp dụng.

“Vàng thì thử lửa, thử than; Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”

“Vàng sa xuống giếng khôn tìm, Người sa lời nói như chim sổ lồng”

“Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là ngươi xét đoán luật pháp vậy… Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?” Gia-cơ 4:11, 12b.

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác giả: Mục Sư Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!