Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17273: Ba điều khó học

Đăng ngày: 07-12-2017

Thầy Tăng Tử nói với thầy Khổng Tử: Tôi biết nơi thầy có ba đức tính rất tốt, tôi học theo mãi mà vẫn chưa thực hành được: Một, Thấy người ta có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của họ, như vậy thầy là người dễ tính. Hai, Thấy người ta có được điều gì tốt thì vui vẻ như là chính mình có được, vậy thầy là người không ganh tị. Ba, Nghe thấy điều gì phải, thì nhất quyết làm, rồi sau mới nói, như thế thầy là người chịu khó. Thầy là người dễ tính, là người không ganh tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà làm chưa được bao nhiêu. Thầy Khổng Tử đã nhận ra cái bản chất xấu vốn dĩ của loài người, ấy là thấy một điều xấu của ai thì quên cả trăm điều tốt của họ, và thấy người ta có được điều vui thì mình ấm ức, bực bội không sao chịu được! Khổng Tử chỉ đơn giản là làm ngược lại với cái thói thường thấp hèn của lòng người, chỉ có ngần ấy thôi, nhưng đối với Tăng Tử thì thật là khó để thực hiện.

Thưa quý vị, Con cái Đức Chúa Trời được kêu gọi phải sống khác với cách sống tầm thường ấy, phải có lòng quảng đại và loại bỏ sự ganh tị! Chúng ta có một người Cha rộng lượng và bao dung, Ngài biết lòng kẻ gian ác, nhưng vẫn cho họ hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp và những giọt mưa tươi mát nhuần thấm đất! (Ma-thi-ơ 5:45) Vì là Cha, nên Chúa muốn các con cái Ngài cũng phải theo gương Ngài mà sống. Hãy soi mình với những điều dạy dỗ của Chúa, ta sẽ thấy lòng ta hẹp hòi biết dường nào! May mà ta không phải là Chúa, nếu Chúa đối với chúng ta y như cách ta thường đối xử với nhau, thì chắc không một ai trong chúng ta được cứu rỗi. Những bất công, những tị hiềm nào, nếu còn ẩn chứa trong lòng, hãy dâng lên cho Cha chúng ta, nhờ Ngài biến đổi lòng bạn trở nên giống như Ngài.

“Kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình; Nhưng ai tìm cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự.” Châm ngôn 28:5

Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao

Tác giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!