Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17276: Sự đời đáng quên

Đăng ngày: 10-12-2017

Ở nước Tống có anh kia mắc phải bệnh quên: Buổi sáng lấy gì của ai, chiều đã quên; cho ai cái gì, chốc đã quên. Ai đã làm gì cho mình, nay quên hết. Cả nhà lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi thầy cúng cũng dở đoán, thuốc men cũng không khỏi. Sau có một ông đồ người nước Lỗ đến xin chẩn đoán, ông nói rằng chữa được. Vợ bệnh nhân hứa với ông đồ nếu chữa khỏi, thì chia nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói: “Bệnh này bói không ra, cúng không khỏi, thuốc không chữa được. Nay tôi thử thay đổi cái tâm tính anh ta, may mà khỏi chăng.” Liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn để cho đói, thì thấy anh ta đòi ăn. Rồi chỉ một mình ông ở với người bệnh trong 7 ngày. Chẳng biết ông đồ chữa chạy thế nào, mà khỏi bệnh. Khi bệnh nhân đã tỉnh trí, liền nổi cơn giận chửi vợ, đánh con, cầm dao đuổi ông đồ. Người ta giữ lại và hỏi vì cớ gì giận như vậy, anh ta nói: Lúc trước tôi có bệnh quên thì trong lòng thản nhiên khoan khoái. Nay đã hết bệnh, tôi nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc thua, việc thương, việc nhớ, việc yêu, việc ghét, trong lòng lại trăm mối ngổn ngang bời bời nổi lên. Sợ sau này những việc ấy vướng vít trong lòng mãi, thì dù muốn quên tất cả trong chốc lát, liệu có còn được không?

Quý vị thân mến, Hãy cầu sự khôn ngoan của Chúa để biết nhớ những gì đáng nhớ và quên những gì đáng quên. Nếu ta quên những gì đáng nhớ và ngược lại, thì ta đang gặp rắc rối to! Hãy quên những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ nhưng nhớ đến sự thương xót của Ngài, quên đi những gì anh em đã làm tổn thương mình nhưng nhớ những lời thân ái. Nếu bạn có quên điều gì chăng nữa, thì xin đừng quên những sự giải cứu của Chúa trong quá khứ vì như thế ta mới có đủ sức mạnh để đương đầu với những trở lực phía trước.

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ.” Phi-líp 3:14

Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao

Tác giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!