Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17279: Tri âm

Đăng ngày: 13-12-2017

Tương truyền Bá Nha là một vị quan nhỏ trong triều, thích đánh đàn và đàn rất hay. Cái hay ấy không phải bởi sự điêu luyện mà bởi mỗi tiếng đàn của ông có thể nói hộ được nỗi lòng. Một hôm Bá Nha ngồi trên thuyền đang neo ở một khúc sông hữu tình, tấu lên khúc đàn ai oán, chợt Tử Kỳ đi qua, dừng lại lắng nghe với nét đăm chiêu như tâm sự của chính mình. Bá Nha mời Tử Kỳ lên thuyền cùng đàm đạo, mới ngạc nhiên khi Tử Kỳ có thể giải những khúc nhạc của mình thành lời. Bá Nha lại tấu những khúc hào hùng, bi thương, hân hoan, than trách, Tử Kỳ đều có thể diễn cảm thật sâu xa. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã kết nghĩa thâm giao. Nhưng rồi Bá Nha phải lên đường, họ chia tay trong bùi ngùi lưu luyến. Chưa biết nhau bao nhiêu, nhưng sao đã hiểu nhau rất nhiều. Một năm sau Bá Nha trở lại chốn cũ tìm bạn, hay tin Tử Kỳ đã chết, bèn tìm đến, ôm mộ khóc và than rằng: “Trên đời nầy còn ai hiểu được lòng ta nữa!” Nói rồi, lấy đàn tấu một bài ai điếu. Tấu xong Bá Nha đập nát cây đàn và từ ấy không bao giờ đàn nữa.

Thưa quý vị, từ “tri âm” nghĩa là “biết tiếng” xuất phát từ chuyện Bá Nha – Tử Kỳ. Bạn tri âm là người nghe được tiếng lòng của mình vậy. Tuy Chúa Cứu Thế là thiết hữu của chúng ta, song Kinh Thánh vẫn cho phép ta có những người bạn thân trong cuộc đời nầy, để sẻ chia và nâng đỡ nhau giữa những lúc cần thiết. Vì ta đã thuộc về Chúa, nên bạn thân của ta cũng phải là người yêu mến Chúa, có như thế đức tin mới được khích lệ. Bạn thân là người hiểu mình như chính mình; có thể nói những lời thẳng thắn nhưng luôn mong điều tốt cho mình; không phải lúc nào cũng có nhau, nhưng luôn có nhau trong hoạn nạn. Nếu ta muốn có bạn, hãy trở thành một người bạn!

“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” Truyền đạo 4:9, 10

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác Giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!