Chắp Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17250: Đừng xem thường con trẻ

Đăng ngày: 14-11-2017

Trong thế kỷ thứ 11, công tước Robert ở Burgundy là một trong những hiệp sĩ lừng danh. Ông có một đứa con trai nhỏ là người sẽ kế vị ông. Một hôm, khi sắp đi chinh chiến ở xa, một trận chiến khó mong ngày về, ông bèn cho mời các lãnh chúa và những nhà quý tộc đến, yêu cầu họ thề với ông là sẽ bảo bọc đứa con trai nhỏ nếu ông có mệnh hệ nào. Mọi người đều có mặt trong buổi tuyên thệ đó. Họ ăn mặc đúng nghi thức của các hiệp sĩ và nhà quý tộc, rồi lần lượt quỳ xuống trước cậu con trai của công tước, rút gươm ra tuyên hứa. Lúc ấy, có một vị lãnh chúa đứng nhìn rồi mỉm cười khó hiểu. Công tước Robert hỏi tại sao ông cười, lãnh chúa ấy trả lời: “Tôi thấy đứa trẻ còn nhỏ quá!” Công tước Robert đáp: “Phải, bây giờ nó còn nhỏ, nhưng rồi nó sẽ lớn!” Thật vậy, đứa bé ấy đã lớn lên, và trở thành vua nước Anh: William The Conqueror. Trẻ con góp một phần quan trọng trong công việc của Đức Chúa Trời. Không cần chờ cho đến lúc chúng trưởng thành, mà ngay ở cái tuổi trẻ thơ ấy, chúng cũng có thể làm chứng về Chúa bằng tất cả sự hồn nhiên vốn có. Hãy xem Chúa Giê-su yêu quý trẻ thơ thế nào, đến nỗi Ngài cho các trẻ dự phần trong sứ điệp của Ngài, dùng chúng làm hình ảnh tiêu biểu cho một tâm hồn tái sanh, xem chúng là chủ nhân đích thực của Nước Trời. Hội thánh cần quan tâm một cách đầy đủ hơn nữa đối với những hoạt động thanh thiếu niên. Hãy giúp đỡ những người lớn tuổi, có tư tưởng bảo thủ, nhìn về giới trẻ một cách trân trọng hơn. Hãy hòa hợp các thế hệ trong Hội thánh để tạo nên sức mạnh. Đó là sự hòa hợp giữa kinh nghiệm của quý vị lão thành và lòng hăng hái của những người trẻ tuổi. Ai sẽ thay chúng ta gánh vác việc lớn, nếu không phải là những người trẻ, thế sao ta vẫn nhìn họ bằng con mắt xem thường và thiếu tin tưởng?

“Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói.” Giê-rê-mi 1:7

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!