CHỈ BỞI ĐỨC TIN 01/03: ĐỨC TIN ĐẾN TRƯỚC TIÊN

Đăng ngày: 01-03-2017

Kinh Thánh: Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo (Ê-phê-sô 2:10)


 ĐỨC TIN ĐẾN TRƯỚC TIÊN

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 2:10

Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo


Một người làm nhiều việc lành, việc thiện chắc chắn sẽ được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Nhưng đến cuối cùng, việc lành đó có mang đến cho họ sự cứu rỗi về linh hồn hay không? Hay họ phải cần đến một điều gì khác quan trọng hơn?

Quý vị và các bạn thường nghe nói rằng đời sống Cơ Đốc nhân có hai phạm vi: thứ nhất là đức tin, thứ hai là việc lành. Một tín hữu nên sống một đời sống tin kính và luôn luôn làm điều gì là đúng. Nhưng phạm vi thứ nhất của đời sống Cơ Đốc nhân – đức tin – là cần thiết hơn. Phạm vi thứ hai – việc lành – không bao giờ quý giá bằng đức tin. Tuy nhiên, người thế gian tôn thờ việc lành. Họ xem việc lành là cao hơn đức tin.

Việc lành luôn luôn được người ta quý trọng cao hơn đức tin. Dĩ nhiên, sự thật là chúng ta nên làm việc lành và tôn trọng tầm quan trọng của việc lành. Nhưng chúng ta nên cẩn thận, chúng ta không tôn cao việc lành đến nỗi chúng lại để đức tin và Đấng Christ trở thành vị trí thứ hai. Nếu chúng ta tôn trọng việc lành quá cao, thì việc lành có thể trở nên sự thờ lạy hình tượng lớn nhất. Điều này đã xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài Cơ Đốc giáo. Một số người quý trọng việc lành rất nhiều đến nỗi họ xem thường đức tin trong Đấng Christ. Họ giảng về việc lành và ca ngợi các việc làm của họ, thay vì công việc của Đức Chúa Trời.

Đức tin nên là trước tiên. Sau khi đức tin được rao giảng, chúng ta nên dạy dỗ việc lành. Đó là đức tin – không phải việc lành hay việc lành trước hết – đem chúng ta đến thiên đàng. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời chỉ qua đức tin.

Tạ ơn Chúa đã ban sự cứu rỗi cho chúng con, Xin giúp chúng con đặt đức tin duy nhất vào ngài và bày tỏ đức tin bằng những hành động cụ thể qua đời sống hằng ngày của chúng con. A men

5 Bình Luận

Mysam

01/11/2017

A men

Vũ Hiền

04/03/2017

Xin quý Chương trình giải đáp giúp dùm tôi một thắc mắc là nếu tôi, một người tin Chúa thật lòng, cũng có ít nhiều được đổi mới trong đời sống. Nếu tôi phạm một vài tội nào đó ( không phải là tôi chối bỏ đức tin hoặc tôi cứ vui thích phạm tội ) và chưa kịp ăn năn tội thì bị chết đột ngột , vậy tôi có bị mất sự cứu rỗi hay không ? Vì IGiăng 3 : 7-10 , KH 20 : 12b, Math 19 : 16-17, Math 7: 21 v...v...v..làm tôi bối rối, bất an nên tôi mới đặt câu hỏi trên. Tôi rất mong được quý Chương trình giải đáp giúp tôi . Email của tôi là vuthihien1951@gmail.com. Tôi rất biết ơn quý vị và rất mong được sự hồi đáp, dẫn dắt của quý vị.. .Nguyện xin Chúa ban thêm ơn phước trên quý vị và gia đình. Amen.

mannghi

01/03/2017

Cảm ơn Chúa! Chương trình mới hay quá Oneway ơi!

Trần Nguyễn

01/03/2017

Đức tin phải là trước tiên.

Minh Điền

01/03/2017

A-men!
Chỉ bởi Đức Tin mà thôi!