Chỉ Bởi Đức Tin 01/12: Đức Chúa Trời Sử Dụng Người Yếu Đuối

Đăng ngày: 01-12-2017

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 26:7

Vì Rê-bê-ca có nhan sắc, nên khi dân địa phương hỏi Y-sác về vợ ông thì ông bảo: Cô ấy là em gái tôi”. Ông ngại nói: “Cô ấy là vợ tôi” vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình. (BTTHĐ)


Các nhà thần học tranh luận về việc liệu Y-sác có phạm tội hay không khi ông nói dối rằng Rê-bê-ca là em gái của mình. Trong sự yếu đuối của mình, ông nghĩ, “Tôi sẽ nói rằng cô ấy là em gái tôi, nếu không, họ có thể giết tôi.”

Điều đó nghe có vẻ như ông muốn nói: “Hãy lấy vợ tôi, hoặc muốn làm gì thì làm, miễn là tôi không bị tổn thương. Nếu tôi nói rằng cô ấy là vợ tôi, thì e rằng họ sẽ giết tôi trước khi muốn lấy cô ấy!” Vậy há việc đó không phải là một điều giả dối, tệ hại hay sao? Và thái độ như vậy cũng không hề xứng đáng với một người anh hùng đức tin! Lẽ ra ông nên mạnh mẽ nói rằng: “Cô ấy là vợ tôi”, va không quan tâm cho dù người ta có làm hại mình đi chăng nữa. Nhưng tiếc thay, phân đoạn Kinh Thánh này kể lại rằng Y-sác sợ. Thật là một sự xấu hổ vì một người quan trọng như ông, lại sợ cái chết đến như vậy!

Câu chuyện này được viết để an ủi dân sự của Đức Chúa Trời; Câu chuyện bày tỏ Đức Chúa Trời thật sự đầy lòng thương xót và tốt lành biết bao. Mặc dù chúng ta là tội lỗi và yếu đuối, Chúa vẫn kiên nhẫn với những điểm yếu của chúng ta. Miễn là chúng ta biết tránh xa, không đứng về phía những kẽ từ chối, và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tôi không muốn bào chữa cho tổ tiên của chúng ta trong đức tin, như một số người làm. Chúng ta được an ủi khi biết rằng ngay cả những người tốt trong Kinh Thánh cũng đã vấp ngã, và phạm sai lầm. Tất nhiên, chúng ta không cho rằng hành động của họ là tốt. Tương tự như vậy, tôi không bào chữa cho Phi-e-rơ vì ông chối Chúa Giê-su. Tôi không bào chữa cho các sứ đồ vì họ bỏ rơi Chúa Giê-xu, hoặc vì bất cứ điều sai trật nào khác họ đã làm.

Trong số những bầy nhỏ của Chúa Giê-xu, có một số người nghèo, đau khổ, và yếu đuối. Và Chúa Giê-xu là Vua của người yếu đuối cũng như người mạnh mẽ. Ngài ghét những người kiêu ngạo và chống đối người bướng bỉnh. Ngài trừng phạt những kẻ giả hình và những người quá tự tin. Nhưng Ngài không muốn ngăn cản, hoặc đè bẹp những người sợ hãi, buồn rầu, hay lo lắng. Ngài không muốn dập tắt tim đèn gần tàn (Ê-sai 42:3).

4 Bình Luận

Ban Biên Tập

03/12/2017

A-men! Oneway Radio nhớ đến Nguyễn Thị Hạnh và cầu thay cho bạn. Chúa luôn ở cùng và ban sức mạnh cho những ai nương cậy Ngài!

Nguyễn Duy Tiệp

02/12/2017

Amen!

Nguyễn thị hạnh

02/12/2017

A chị cầu nguyện Xin chúa chữa lành bệnh động kinh trên thân thể e. E bị từ lúc 3 tuổi đến nay hiện tại thì e chỉ đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng .

Minh Roong

01/12/2017

Amen.