CHỈ BỞI ĐỨC TIN 02/03: CHÚNG TA SỐNG BỞI ĐỨC TIN

Đăng ngày: 02-03-2017

Kinh Thánh: Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Ê-phê-sô 2:10)


 CHÚNG TA SỐNG BỞI ĐỨC TIN

Kinh Thánh: Rô-ma 1:17

Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: người công chính sẽ sống bởi đức tin.


Qua dòng huyết báu của Chúa Giê-xu Christ, con người được tha thứ mọi tội lỗi và trở nên thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, được mặc lấy chiếc áo công bình, thánh khiết. Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Ngài đức tin để luôn trông cậy và kêu cầu cùng Ngài trong hết thảy mọi điều trong cuộc sống.

Khi tôi là một tu sĩ, tôi không hoàn thành bất cứ điều gì qua sự kiêng ăn và cầu nguyện. Đó là vì tôi hoặc bất cứ tu sĩ nào khác không nhận biết tội lỗi của chúng tôi và thiếu tôn kính Đức Chúa Trời. Chúng tôi không hiểu nguyên tội và chúng tôi không nhận biết rằng sự vô tín cũng là tội lỗi. Chúng tôi đã tin và dạy rằng cho dù người ta làm gì đi nữa thì họ không bao giờ có thể biết chắc chắn sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Kết quả là, tôi càng chạy theo và tìm kiếm Đấng Christ, thì Ngài càng tránh xa tôi. Khi tôi nhận ra rằng đó là chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi sẽ được khai sáng và nhận được sự sống đời đời, tôi đã làm việc chăm chỉ để hiểu điều Phao-lô dạy trong Rô-ma 1:17 – sự công chính của Đức Chúa Trời được mặc khải trong phúc âm. Tôi đã nghiên cứu trong một thời gian dài và cố gắng để thông hiểu nó. Nhưng những từ La-tinh về “sự công chính của Đức Chúa Trời” là theo cách của tôi. Sự công chính của Đức Chúa Trời thường được định nghĩa như là đặc điểm mà theo đó Ngài là vô tội và lên án tội nhân. Tất cả giáo sư ngoại trừ Augustine giải nghĩa sự công chính của Đức Chúa Trời như là cơn giận của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mỗi lần tôi đọc nó, tôi mong ước rằng Đức Chúa Trời đừng bao giờ bày tỏ phúc âm. Ai có thể yêu một Đức Chúa Trời là Đấng giận dữ, đoán xét và định tội chúng ta?

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, tôi tìm hiểu sâu hơn về những gì Ha-ba-cúc nói: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4). Từ đó, tôi kết luận rằng sự sống phải đến từ đức tin. Vì vậy, tôi đem sự trừu tượng đến mức độ cụ thể, như chúng tôi nói trong trường. Tôi liên hệ khái niệm về sự công chính với một người trở nên công chính. Nói cách khác, một người trở nên công chính bởi đức tin. Điều đó đã mở ra cho tôi toàn bộ Kinh Thánh – thậm chí thiên đàng.

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin nơi Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ và dẫn dắt để chúng con sống và bước đi trong đức tin Ngài ban cho. Amen

 

3 Bình Luận

Khải Huyền

02/03/2017

Việc chúng ta làm hoàn toàn vô nghĩa trước mắt Chúa nếu ko có đức tin. Hãy đặt niềm tin nơi Chúa, trông cậy Chúa mọi sự

Sila

02/03/2017

Sự sống đến từ Đức Tin và Đức Tin đến từ Đức Chúa Trời..

Thiên Trường

02/03/2017

Đức tin định hình quyết định và nỗ lực, đức tin trong Chúa Cứu Thế Giêxu định hình một lối sống tin cậy và đặt trọn lòng bước đi theo Ngài.