Chỉ Bởi Đức Tin 02/12: Lệnh Truyền Cầu Nguyện

Đăng ngày: 02-12-2017

Kinh Thánh: Giăng 16:23-24
“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”


Trong hai câu Kinh Thánh này, Đấng Christ cho chúng ta thấy làm thế nào để tự bảo vệ và chống lại các chướng ngại vật mà ma quỷ và bản chất tội lỗi ném vào chúng ta, hoặc những sự đe dọa để kéo chúng ta ra khỏi sự cầu nguyện.

Đấng Christ phán với chúng ta, “Cha ta sẽ ban cho các ngươi bất cứ điều gì các ngươi nhơn danh ta cầu xin.” Đầu tiên, Đấng Christ truyền cho chúng ta cầu nguyện. Sau đó, Ngài khuyến cáo chúng ta vì không cầu xin. Ngài nhắc lại mạng lệnh của Ngài để chứng tỏ rằng Ngài đang nói nghiêm túc. Ngài đòi hỏi sự cầu nguyện như là sự thờ phượng đích thực, và là công việc thực sự của mỗi Cơ Đốc nhân. Hãy nghiên cứu những gì Đấng Christ truyền lệnh trong phân đoạn này và thực hành sự cầu nguyện.

Đừng xem sự cầu nguyện như là một điều bạn tự nguyện làm, và cho rằng việc bạn bỏ qua sự cầu nguyện không phải là tội lỗi. Cũng đừng hành động như thể cầu nguyện như mọi người chung quanh là đủ rồi. Bây giờ bạn biết rằng Đấng Christ tha thiết truyền lệnh cho con cái Ngài phải cầu nguyện. Nếu bạn không cầu nguyện, nghĩa là không tuân theo lời Chúa dạy. Lệnh của Đấng Christ ở đây cũng tương tự như điều răn cấm thờ các thần khác và phạm thượng đến Danh của Đức Chúa Trời. Những người không bao giờ cầu nguyện nên biết rằng họ không phải là Cơ Đốc nhân, và không thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Bạn không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có lý do để nổi giận với kẻ thờ thần tượng, kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm thượng, và những kẻ xem thường Lời của Ngài hay sao? Bạn không nghĩ rằng Ngài có quyền trừng phạt những tội lỗi này hay sao? Vậy thì, tại sao bạn không sợ cơn giận của Đức Chúa Trời khi bạn không tôn trọng mạng lệnh của Ngài? Và hành động một cách tự tin như thể bạn không bị bắt buộc phải cầu nguyện? Vì vậy, phân đoạn Kinh Thánh này sẽ là một sự khích lệ mạnh mẽ để chúng ta siêng năng cầu nguyện.

Cầu nguyện là sự an ủi, sức mạnh, và sự cứu rỗi của chúng ta. Cầu nguyện là hàng rào bảo vệ đầu tiên của chúng ta chống lại tất cả kẻ thù của chúng ta.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!