Chỉ Bởi Đức Tin 03/09: Nghĩ Đến Người Khác

Đăng ngày: 03-09-2017

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.”


Do có hai loại người khác nhau và có hai hành vi phạm tội khác nhau. Mặt này, người yếu đuối bị vấp phạm; còn mặt kia người mạnh mẽ bị vấp phạm. Phao-lô cố gắng giữ quân bình cả hai bên và để tránh cả hai tội.

Những người yếu đuối bị vấp phạm khi điều gì đó hoàn thành mà họ không hiểu và không thể phân biệt với điều ác. Rô-ma đoạn 14 xử lý tình huống này trong một phân đoạn dài. Ví dụ, khi người yếu đuối thấy người khác ăn thức ăn bị cấm bởi luật pháp vì ô uế, họ không dám ăn thức ăn này vì họ bị lương tâm cắn rứt. Tuy nhiên, họ không thể chấp nhận những gì người khác đã làm. Ở đây, Phao-lô trở thành người Do Thái với những người Do Thái, thành người yếu đuối với những người yếu đuối để giúp đỡ họ qua tình yêu thương để họ trở nên mạnh mẽ trong Đấng Christ. Trái lại, những người mạnh mẽ bị vấp phạm khi họ trở nên khó chịu với những người yếu đuối và dần dần mất kiên nhẫn với sự chậm chạp và vụng về của những người ấy. Không nghĩ đến người khác, họ sẽ lạm dụng sự tự do của mình trong Đấng Christ, kết quả là khiến người yếu đuối bị vấp phạm. Điều tốt hơn cho họ là nếu giữ hết thảy luật pháp trước khi gây vấp phạm cho một người. Đây là ý nghĩa của việc sống bởi Đức Thánh Linh. Điều này có gì tốt khi dùng Thánh Linh của sự tự do chống lại Thánh Linh của tình yêu thương?

Nhưng bạn có thể nhất quyết rằng: “Chúng ta được tự do làm việc này.” Chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, hãy đặt sự yếu đuối của anh chị em mình lên trước sự tự do của bạn. Nếu bạn không thực hành sự tự do của mình thì nó cũng chẳng gây tổn thương cho bạn. Nhưng nếu anh em bị vấp phạm bởi sự tự do của bạn thì điều đó sẽ gây tổn thương cho anh em. Đừng quên rằng nhiệm vụ của yêu thương là nghĩ đến điều tốt nhất cho người khác. Không chỉ là tìm ra bạn có thể thực tập sự tự do của mình bao nhiêu, hãy tìm ra bao nhiêu sự phục vụ bạn có thể đem đến cho anh chị em mình.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!