Chỉ Bởi Đức Tin 03/12: Đức Chúa Trời Chờ Đợi Đúng Thời Điểm

Đăng ngày: 03-12-2017

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 41:14
“Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn.”


Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và Giô-sép là những người khiêm nhường. Họ kiên nhẫn chờ đợi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ở cùng Giô-sép trong tù và Ngài biết chính xác thời gian Ngài muốn giải phóng Giô-sép. Giô-sép đã không hề nghĩ cách làm thế nào ông sẽ được tự do, nhưng ông ngồi trong bóng tối và không lo lắng về điều đó. Ông hoàn toàn tin cậy Chúa. Giô-sép có đức tin đặc biệt, và Đức Chúa Trời đã đến và cứu ông một cách kỳ diệu: “Người ta cột chân người vào cùm, Làm cho người bị còng xiềng. Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân giải-tha người.” (Thi Thiên 105:18-20).

Ồ, sự tự do thật là tuyệt vời! Trong khi ở trong tù, Giô-sép sẽ mong muốn có một người cầu thay cho ông. Liệu có phải người binh vực ông là cha của ông, quan tửu chánh, hoặc chủ cũ của ông, ông sẽ chụp lấy cơ hội đó chăng? Ông thậm chí sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ người vợ của ông chủ nếu bà cảm thấy hối tiếc vì tội lỗi của bà chăng? Nhưng Đức Chúa Trời đã không chọn một trong số những phương pháp này. Đức Chúa Trời muốn vua công bố sự tự do của Giô-sép. Điều này là một sự kiện công khai và ngoạn mục, đặc biệt là kể từ khi Giô-sép được nâng lên vị trí thứ hai, chỉ sau nhà vua. Chúng ta phải học cách tin cậy Chúa và chờ đợi Ngài, như Giô-sép đã làm. Đức tin của ông cho phép ông kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài, mặc dù ông không biết khi nào ông sẽ được tự do.

Tấm gương của Giô-sép khuyến lệ chúng ta rất nhiều, hãy tự nhủ “Tôi biết bản chất tội lỗi của tôi là thiếu lòng trông cậy, và hay phàn nàn, nhưng tôi sẽ cố gắng kiềm chế nó”. Những gương mẫu trong Kinh Thánh như Giô-sép làm cho tâm hồn của người tín hữu nóng cháy, và truyền cho họ đức tin, hy vọng và tình yêu.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!