Chỉ Bởi Đức Tin 04/09: Đến Với Đấng Christ

Đăng ngày: 04-09-2017

Kinh Thánh: Giăng 6:37

“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.”


Nếu một người đầy tớ vâng lời và giành được sự chấp thuận của chủ mình, thì sẽ là điều bình thường nếu chủ muốn giữ người ở lại. Chủ chẳng cho thấy đức tính đặc biệt gì khi làm việc này. Nhưng nếu chủ ném một đầy tớ tốt ra khỏi nhà, đó sẽ là điều hổ thẹn cho chủ, không phải của đầy tớ. Trái lại, nếu đầy tớ bất tuân nhưng chủ vẫn giữ người ở trong nhà, thì chủ sẽ được ngợi khen. Vì thế, ngay cả khi bạn sa ngã và phạm tội, Đấng Christ vẫn không đẩy bạn ra khỏi Ngài. Một người mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con mình vì nó dơ bẩn, bệnh tật hay bị thương tích. Mặc dù con cái thường hành động sai trật, nhưng không người cha nào lại bỏ quyền kế thừa của chúng và đuổi chúng ra khỏi nhà vì chúng hư đốn. Người cha sẽ chỉ rầy la chúng: “Nếu con muốn tiếp tục là con của cha thì đừng làm những điều sai trái này. Rồi cha sẽ bỏ qua cho con lần này.”

Chúa cũng có phương pháp tương tự. Ngài phán rằng: “Ta thấy con không tin. Nếu con có đức tin, con sẽ biết rằng ấy là Cha ta đã ban cho con. Nếu Cha ban cho con đức tin, thì con chắc chắn sẽ tin. Nhưng nếu con muốn là thầy ta. Con muốn ta làm học trò của con, thì việc này sẽ không hiệu quả đâu. Điều này chứng tỏ Cha không gọi con. Nhưng sẽ có những người khác đến là những người tiếp nhận sứ điệp của ta. Những người này có thể là những Cơ Đốc Nhân yếu đuối và vụng về nhưng chỉ cần họ tin, thì ta sẽ không bao giờ đẩy họ ra khỏi ta đâu.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!