CHỈ BỞI ĐỨC TIN 05/03: KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ CẦU NGUYỆN

Đăng ngày: 05-03-2017

Kinh Thánh: Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (Lu-ca 18:13)


 KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Lu-ca 18:13

Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!”


Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín đời đời. Vậy mà, đôi khi chúng ta lại xem lời hứa của Ngài như một lời nói dối, chỉ vì sự nghi ngờ của chính bản thân mình. Xin Chúa tha thứ cho sự vô tín, yếu đuối của chúng ta và giúp chúng ta đặt trọn đức tin nơi Ngài trong lời cầu nguyện, để xứng đáng hơn với ơn yêu thương Chúa đã ban tặng.

Một số người nói rằng: “Tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi hơn nếu tôi xứng đáng hơn và sống một cuộc đời tốt hơn.” Tôi chỉ đơn giản trả lời: Nếu bạn không muốn cầu nguyện trước khi bạn cảm thấy rằng bạn là xứng đáng và đủ phẩm chất, thì bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Sự cầu nguyện không được dựa trên hay nhờ cậy vào sự xứng đáng của bạn hoặc phẩm chất của chính lời cầu nguyện; đúng hơn, sự cầu nguyện phải dựa trên lẽ thật không thay đổi về lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu sự cầu nguyện dựa trên chính nó hay trên bất cứ điều gì khác bên cạnh lời hứa của Đức Chúa Trời, thì đó là sự cầu nguyện giả dối đang lừa gạt bạn – cho dù lòng bạn đang tan vỡ với sự tận hiến và bạn đang khóc rơi những giọt máu.

Chúng ta cầu nguyện bởi vì không xứng đáng để cầu nguyện. Sự cầu nguyện của chúng ta được nghe chính xác bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta không xứng đáng. Chúng ta trở nên xứng đáng để cầu nguyện khi chúng ta mạo hiểm mọi thứ trên sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, hãy đi tới và cảm thấy không xứng đáng. Nhưng sự nhận biết trong lòng bạn quan trọng hơn cả ngàn lần việc tôn kính sự chân thật của Đức Chúa Trời. Vâng, mọi sự chỉ dựa trên điều này. Đừng biến lời hứa thành tín của Ngài thành một lời nói dối vì sự nghi ngờ của bạn. Vì sự xứng đáng của bạn không giúp ích bạn, và sự không xứng đáng của bạn cũng không ngăn trở bạn. Sự thiếu đức tin là những gì lên án bạn, nhưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời là những gì làm cho bạn trở nên xứng đáng

Lạy Chúa, Đấng Thành tín trên mỗi cuộc đời chúng con. Cảm ơn Chúa bởi lòng thương xót của Ngài, chúng con được Ngài yêu thương và nhậm lời cầu nguyện. Amen

2 Bình Luận

mannghi

06/03/2017

Amen!

Trần Nguyễn

05/03/2017

Sự cầu nguyện phải dựa trên lẽ thật không thay đổi của Đức Chúa Trời.