Chỉ Bởi Đức Tin 05/12: Lời Chúa Làm Chúng Ta Trong Sạch

Đăng ngày: 05-12-2017

Kinh Thánh: Giăng 15:3
“Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.”


Trong câu Kinh Thánh này, Đấng Christ cung cấp cho chúng ta một biện pháp để khắc phục độc tố kiêu ngạo trong lòng mình, khi một người tự đánh giá quá cao sự thánh khiết của bản thân. Chúa Giê-su phán điều này để không một người nào trong chúng ta sẽ nghĩ rằng sự chịu khổ của chúng ta ngoài Đấng Christ có thể đạt được sự tha tội hoặc làm cho chúng ta trở thành những nhánh kết quả trong cái nhìn của Chúa.

Đây là điều thường xảy ra: Một người nào đó làm được nhiều việc tốt, và chịu đựng nhiều gian khổ, người đó nhận thấy rằng đời sống mình đang sản sinh kết quả. Nói cách khác, họ nhận thấy họ đạt được một cái gì đó thông qua sự giảng dạy, hoặc một số phương pháp khác. Sau đó chất độc ngọt ngào của sự kiêu ngạo bắt đầu làm cho người đó nghĩ rằng, “Ồ, tôi đã làm được nhiều việc, và điều đó sẽ làm cho Đức Chúa Trời để ý đến tôi, và thương xót tôi.”

Bằng cách này, những nhánh hoang dã nhỏ bắt đầu phát triển đan xen cùng với những nhánh thật. Các nhánh hoang dã trộm lấy nhựa sống, và năng lượng từ những nhánh thật, và làm cho cây không còn phát triển. Đó là lý do tại sao Người trồng vườn phải cảnh giác. Ngài phải kiềm chế sự kiêu ngạo đó, bằng cách thường xuyên dùng Lời Chúa để tỉa sửa chúng ta. Đấng Christ đang phán ở đây, “Bạn không được trong sạch vì những gì bạn làm, những gì bạn chịu khổ, hoặc kết quả bạn đạt được. Bạn sẽ không làm được điều gì, nếu bạn không được tỉa sửa, và được làm cho trở thành những nhánh tốt và thật. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời có thể làm bạn trong sạch”. Lời Chúa phải luôn luôn hiện diện. Đức Chúa Cha gửi các loại đau khổ khác nhau, nguy hiểm, lo lắng, nhu cầu, và cả sự cám dỗ đến với bạn, để bạn có thể bám chặt Lời Chúa, và để Lời Chúa có thể hành động một cách mạnh mẽ trong bạn.

Bằng cách này, Ngài làm cho bạn trở nên khiêm nhường, và dạy bạn rằng bạn không thể tự làm cho mình trong sạch. Sự đau khổ của bạn không làm cho bạn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự chịu khổ khiến bạn tìm kiếm và giữ Lời Chúa một cách vững chắc hơn. Đây là cách Đức Chúa Trời rèn luyện đức tin của bạn.

1 Bình Luận

Sara Doan

05/12/2017

Ấy là sự an ủi con trong lúc hoạn nạn - Thi Thiên 119:5