Chỉ Bởi Đức Tin 06/09: Có Lòng Trong Sạch

Đăng ngày: 06-09-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:8
“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”


Một số người mơ mộng cho rằng để có lòng trong sạch, người ta cần phải ẩn mình trong một góc, vào tu viện, hoặc tìm đến sự cô độc sa lánh mọi người. Họ khẳng định con người không nên có những ý tưởng thế gian hay là dành thời gian cho những chuyện thế tục. Thay vào đó, con người chỉ nên tập trung tư tưởng của mình để nghĩ về thiên đàng. Với những quan niệm sai lầm này, họ đã tự đánh lừa chính mình và cả người khác. Họ dẫn dắt người khác vào sự lầm lạc và gây ra rất nhiều thiệt hại. Họ cho rằng các bậc cầm quyền và các tổ chức thế gian đều là sự dữ. Trong khi những tổ chức này được tạo ra nhằm để đảm bảo cho xã hội tuân thủ luật pháp và có trật tự. Các nhà lãnh đạo và tổ chức thế giới đang giữ cho thế giới này hoạt động và họ được chính Đức Chúa Trời thiết lập.

Kinh Thánh nói về việc có tư tưởng thánh khiết và có một tấm lòng trong sạch trong nhiều mối quan hệ như vợ chồng, gia đình, mọi người yêu thương và chăm sóc nhau, làm mọi điều để bày tỏ sự yêu thương với nhau. Trong thực tế, Đức Chúa Trời nhấn mạnh chúng ta phải thực hiện những bổn phận đó. Bởi vì bất cứ điều gì Chúa truyền lệnh thì không thể nào bất khiết được. Thật ra, sự thánh khiết này giúp chúng ta thấy Đức Chúa Trời.

Khi quan tòa thực hiện trách nhiệm của ông ta và đưa ra bản án, ông không hành động một mình, nhưng là đang thực hiện luật pháp và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Còn nếu ông ta không phải là Cơ Đốc Nhân, thì ông vẫn đang thực hiện tốt chức năng của mình. Một người, dù ở bất cứ vị trí nào cũng không thể làm bất cứ điều gì đúng nếu không có một tấm lòng trong sạch, ngay cả những công việc dơ bẩn và khó chịu như là quét dọn chuồng heo, quét dọn đường phốthì đều là những công việc tốt lành nếu nó đến từ một tấm lòng trong sạch.

1 Bình Luận

Hongphiduong

06/09/2017

Lạy Chúa xin cho con một tấm lòng trong sạch xin Thánh Linh dẫn dắt con suốt cuộc đời này để con trung tín và chờ đợi ngày Chúa trở lại amen