Chỉ Bởi Đức Tin 07/09: Phúc Âm Đích Thực

Đăng ngày: 07-09-2017

Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1:3
“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống”


Sách 1 Phi-e-rơ là một trong những bức thư tuyệt vời trong Kinh Thánh và lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ là một mẫu mực cho chúng ta. Phi-e-rơ bắt đầu bằng việc giải thích Chúa Giê-xu Christ là ai và chúng ta nhận được gì qua Ngài. Ông nói rằng Đức Chúa Trời khiến chúng ta sanh lại và có một sự trông cậy sống qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Như vậy, Đức Chúa Cha bởi lòng thương xót đã ban sự trông cậy cho chúng ta là những kẻ tin nhận Chúa Giê-xu và được cứu rỗi bởi sự cứu chuộc của con Ngài trên thập tự giá. Điều này không phải do công đức chúng ta. Và đây chính là phúc âm đích thực cần phải được rao giảng.

Ngoài Kinh Thánh, chúng ta hầu như chẳng thể tìm được một sứ điệp nào tương tự ngay cả trong những quyển sách hay nhất cho dù có được viết bởi Jerome và Augustine, cũng không thể nào ví sánh được. Vì thế, chúng ta phải rao truyền về Chúa Giê-xu Christ rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại, tại sao Ngài phải chết và sống lại. chẳng phải vì Ngài yêu chúng ta hay sao? Cho nên, nếu chúng ta yêu Chúa, yêu anh em mình chúng ta càng phải rao truyền mạnh mẽ hơn để mọi người tin Ngài và qua đức tin đó họ sẽ được cứu.

 Đây là ý nghĩa của việc truyền giảng Phúc Âm thật. Bất kì sự giảng dạy nào khác với điều này đều không phải là Phúc Âm, cho dù nó có được ai rao giảng đi chăng nữa.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!