Chỉ Bởi Đức Tin 08/09: Tấm Lòng Tan Vỡ Và Ăn Năn

Đăng ngày: 08-09-2017

Kinh Thánh: Thi thiên 51:17

“Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”


Vua Đa-vít đã nhắc đến  “lòng đau thương thống hối.” trong Thi Thiên 51, có thể hiểu rằng đây là tấm lòng chân thành, khiêm nhường đang héo mòn vì tuyệt vọng. Đa-vít nói rằng Đức Chúa Trời không từ chối tấm lòng đau thương thống hối nhưng chấp nhận nó bằng sự vui mừng. Sứ điệp mà chúng ta nhận được đem lại sự sống cho chúng ta cũng như chúng ta mạnh mẽ để có thể chiến đấu chống lại tội lỗi và sự chết. Trên thực tế, phúc âm cũng bày tỏ quyền năng ngay cả khi chúng ta tội lỗi và yếu đuối. Đó là sứ điệp vui mừng chỉ có thể trải nghiệm được khi nỗi buồn và đau khổ. 

Tuy nhiên, chúng ta lại muốn có sứ điệp sự sống và vui mừng mà không trải qua bất kì sự thất bại, đau khổ hay mối hiểm nguy nào. Quả thật chúng ta cứ tưởng mình là những nhà thần học giỏi giang! Cần phải biết rằng, là Cơ Đốc Nhân lắm khi chúng ta phải đối diện với cái chết cận kề, với sự hối tiếc  và một lương tâm sợ hãi như ở giữa hàm răng của ma quỷ và địa ngục. Mà cho dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy cứ nắm chắc lấy sứ điệp ân điển của Đức Chúa Trời để rồi trong mọi hoàn cảnh chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, con tin rằng Ngài biết điều gì tốt nhất cho con.”

  Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta đọc biết rằng Đức Chúa Trời không tìm thấy của lễ nào đẹp lòng Ngài hơn là tấm lòng tan vỡ. Chính người thâu thuế đã minh chứng cho thái độ này khi ông nói: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (Lu-ca 18:13) Người thâu thuế đã dâng lên Chúa của lễ đáng mong ước nhất, đó là tấm lòng đau thương tan vỡ và tin chắc vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong mọi cảnh ngộ chúng ta luôn có sự trông cậy khi chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương những ai đang khó khăn, thương xót những tấm lòng tan vỡ, tha thứ cho những ai sa ngã, và làm mới lại cho những ai kiệt sức. Sứ điệp này kêu gọi chúng ta tin cậy vào lòng thương xót và sự tốt lành của Ngài. Cũng như giúp chúng ta tin rằng Chúa nhân từ đang ở bên chúng ta ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị mọi người bỏ rơi trong bề sâu của tận cùng đau khổ.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!