Chỉ Bởi Đức Tin 09/09: Hãy Ở Yên Trong Nơi Của Mình

Đăng ngày: 09-09-2017

Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 7:17
“Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh.”


Sau khi tiếp nhận Chúa, Cơ Đốc Nhân được ban cho sự tự do. Đức tin và đời sống Cơ Đốc nhân không bị hạn chế tại bất cứ thời điểm hay vị trí nào trong cuộc đời. Nhưng niềm tin Cơ Đốc cần phải  vượt lên, ở trong và xuyên suốt hết thảy mọi điều khác trong cuộc sống. Tự do là khi bạn được sống với sự kêu gọi của Chúa. Do đó hãy cứ ở yên trong bất cứ nơi nào mà phúc âm đã tìm đến bạn. Bạn vẫn có thể tiếp tục ở đó và được cứu chuộc. Nhưng nếu Chúa muốn bạn đi, Ngài sẽ phán với bạn điều đó. Đức tin và sự cứu chuộc không đòi hỏi bạn phải từ bỏ hôn nhân hoặc chạy khỏi người vợ hoặc chồng không phải là Cơ Đốc Nhân của mình, mặt khác bạn cũng không cần thiết phải kết hôn vì lợi ích của đức tin và sự cứu chuộc. Nếu bạn đã lập gia đình, cho dù đó là hôn nhân Cơ Đốc hay không, cho dù là với người tốt hay người xấu, thì bạn cũng không được cứu hay là bị đoán phạt vì những điều đó. Còn nếu bạn chưa lập gia đình, thì bạn cũng không được cứu hay bị kết tội vì độc thân đâu. Ấy là sự tự do .

Cần nhớ rằng nếu bạn là một Cơ Đốc Nhân và vẫn tiếp tục là Cơ Đốc Nhân thì bạn sẽ được cứu, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục là kẻ vô tín, thì bạn sẽ bị đoán phạt. “Đây là  điều tôi dạy trong tất cả các Hội thánh” có nghĩa là “Đây là điều tôi dạy cho tất cả Cơ Đốc Nhân mà tôi từng giảng dạy. Vì tôi không dạy họ rời bỏ vị trí của mình trong cuộc đời để tạo nên sự bất ổn nhưng hãy nên tiếp tục ở trong nơi họ ở và sống bình yên.” Thế nên chúng ta thấy rằng Phao-lô không hề gọi bất cứ một điều gì trong cuộc sống này là được ơn phước ngoại trừ việc là một Cơ Đốc Nhân. Còn việc ở trong hay thuộc về một vị trí nào đó trong đời này thì cũng không vì thế mà được cứu hay bị kết tội.

Nhưng hết thảy mọi điều trong cuộc sống đều có thể được ban phước bởi đức tin hoặc là bị rủa sả vì thiếu đức tin vậy. Cho nên hãy sống với sự tự do nghĩa là sống với đức tin trong bất cứ địa vị, hoàn cảnh nào mà bạn đã nhận và được sự kêu gọi của Chúa.

1 Bình Luận

Hannah Nguyễn

09/09/2017

Cầu xin Chúa cho chúng con ở vị trí nào luôn giữ vững Đức tin và làm sáng Danh Chúa !