Chỉ Bởi Đức Tin 09/12: Chúng Ta Sẽ Được Thưởng

Đăng ngày: 09-12-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:11-12
“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”


Nếu người ta không thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, khi đặt trọn đức tin của mình trong Đấng Christ, thì tại sao Kinh Thánh lại bao gồm rất nhiều đoạn nói về phần thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người trung tín? Những phân đoạn Kinh Thánh này được dùng để an ủi, nâng đỡ các Cơ Đốc nhân.

Khi trở thành một Cơ Đốc nhân, trước tiên bạn sẽ tìm thấy sự tha thứ tất cả tội lỗi trong quá khứ, và cả những tội lỗi bạn vi phạm mỗi ngày. Nhưng bạn sẽ phải sống trung tín, và chịu đựng nhiều điều, như là kết quả của đức tin và phép báp-têm của bạn. Chúa Giê-xu vạch rõ rằng: ma quỷ, thế giới, và bản chất tội lỗi của chính mình sẽ tấn công bạn từ mọi hướng, và làm cho bạn cảm thấy bị kìm hãm trong mọi mặt. Nếu bạn cô độc trong tình trạng khó khăn này mà không có bất cứ điều gì để nâng đỡ, an ủi, thì chắc bạn sẽ đầu hàng trong tuyệt vọng!

Bạn có thể nghĩ rằng: “Ai muốn là một Cơ Đốc nhân, hoặc nói về Đấng Christ, hoặc làm những việc lành? Hãy xem những gì xảy đến với Cơ Đốc nhân. Thế gian giẫm đạp họ, vu khống và sỉ nhục họ. Thế gian dùng mọi loại thủ đoạn độc ác hãm hại họ. Làm cho họ bị tổn thương, mất danh dự, và tài sản. Đấng Christ gọi họ là những người nhu mì, bị mắng nhiếc, và bắt bớ, sống trong đói khát, tuyệt vọng, buồn rầu! Có phải đó là tất cả những gì Ngài có thể nói? Liệu điều này sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ thay đổi chăng?”

Lúc đó, lời của Đấng Christ sẽ làm vững mạnh và an ủi chúng ta, Ngài nói rằng, “Con là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ chăm sóc con. Cho dù con sẽ phải chịu đau khổ trong thế gian hiện nay vì Danh Chúa, nhưng đừng để sự đau khổ làm con sợ. Đừng để những trãi nghiệm làm con mệt mỏi, và gục ngã. Con hãy đứng lên, và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Điều này là khó khăn, và đau đớn, nhưng nó sẽ không thể làm hại con. Vì Nước Thiên Đàng là của con, và con sẽ được ban thưởng.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!