CHỈ BỞI ĐỨC TIN 10/05: BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

Đăng ngày: 10-05-2017

Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-19

“Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi.”


 BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

Loài người quá nhỏ bé so với Đức Chúa Trời vĩ đại, ngước mắt lên trời cũng chưa thể nhìn thấy Chúa, bởi Ngài quá cao vời. Tình yêu của Chúa vượt qua các từng trời mang sự cứu rỗi đến với thế gian. Bạn đã nhận được món quà cứu rỗi từ Ngài chưa?


Chúng ta bị tội lỗi làm cho hư hỏng khủng khiếp, tự chúng ta, chúng ta không còn nhận biết được Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đi lạc khỏi sự công bình của luật pháp và đã rơi vào một hố nói dối. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giải hòa chính mình với Đức Chúa Trời thông qua công việc chúng ta tạo ra. Sử dụng lý trí con người của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra Đức Chúa Trời trong luật pháp của Môi-se, như Rô-ma 1:19 dạy. Nhưng sứ điệp phúc âm cho thấy rằng chúng ta không thể thật sự biết Đức Chúa Trời thông qua lý trí con người của chúng ta. Phúc âm là một sự mặc khải mới đến từ trời. Nó không chỉ dạy chúng ta về Mười Điều Răn, nhưng cũng cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta được hoài thai trong tội lỗi và bị hư mất một cách tuyệt vọng. Không có người nào vâng theo đầy đủ luật pháp của Môi-se. Chúng ta sẽ được cứu chỉ bởi ân điển và chân lý của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là bản tính sâu sắc của Ngài và ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cho dù họ bị cám dỗ để bám vào luật pháp của Môi-se hoặc sự công bình riêng của họ, mọi người phải thừa nhận rằng không ai có thể được cứu hoặc thậm chí biết Đức Chúa Trời nếu ở ngoài Đấng Christ. Không ai được xưng công chính trừ khi người đó trước tiên được bao phủ bởi ân điển và chân lý của Đức Chúa Con. Chân lý này được ẩn giấu với lý trí con người của chúng ta, vì vậy, nhiều người không biết gì về nó.

Chúng ta phải tìm sự bảo vệ trong Đấng Christ bằng cách đến với Ngài trong sự khiêm tốn, đạt được tất cả mọi sự thông qua ân điển và chân lý của Ngài. Đây là những gì Đức Chúa Trời dự định và mong muốn. Đây là ý nghĩa để biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Vì vậy, chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời thông qua luật pháp của Môi-se hoặc thông qua lý trí con người của chúng ta. Không ai có thể tưởng tượng Ngài là như thế nào. Không ai có thể leo lên các nơi cao của Ngài. Ngài là quá cao quý đối với chúng ta. Chỉ những người được sinh bởi Đức Chúa Trời sẽ thấy Đức Chúa Trời.

2 Bình Luận

Trần Duy Lâm

12/05/2017

Chúa ơi xin Ngài chạm vào lòng con và giúp con trưởng thành trong Đấng Christ. Amen !

Thiên Trường

10/05/2017

Biết Chúa, sẽ kinh nghiệm hạnh phúc là gì.