Chỉ Bởi Đức Tin 10/11: Ấn Tín

Đăng ngày: 10-11-2017

Kinh Thánh: Giăng 6: 22
“Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.”


Đối với những người khôn ngoan và học thức của thế gian, những lời của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này có vẻ rất khó hiểu. Những người Do Thái ngày xưa hẳn đã không thể hiểu, không thể tin vào những lời của Đấng Christ đã phán.

Đồ ăn đó là gì? đồ ăn đó trông như thế nào? Con người với bộ dạng đơn sơ và giản dị này đến đây và phán với những người khôn ngoan rằng Ngài có thể cho họ thức ăn còn lại đến đời đời. Ngài nói giống như một thầy lang ở ngoài chợ, kẻ hay nói với đám đông rằng mình đang bán thuốc chữa bách bệnh, vết đạn, vết thương và ngay cả sự chết. Mọi người sẽ cười và chẳng ai tin lời quảng cáo của người ấy. Ở đây, Đấng Christ, một người du mục, người chẳng sở hữu một tài sản nào, lại đang thao thao nói về việc ban phát thức ăn đời đời. Nếu như một vị vua giàu có tuyên bố điều này, có lẽ mọi người sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Đấng Christ phán: “Ta có thể làm điều mà không ai trên thế gian này có thể làm. Ta sẽ ban cho các ngươi một loại thực phẩm mới sẽ còn lại đến đời đời.” Chắc có người sẽ nói: “Thế loại đồ ăn đó đến từ đâu? Trong đời bạn đã từng nghe là thức ăn tuyệt diệu nào như vậy chưa? Một người chẳng có một xu sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn mọi vua chúa hùng mạnh trên thế gian này sao? Sao Ngài lại muốn ban cho chúng ta sự giàu có đời đời nhưng chính bản thân Ngài lại chẳng có gì cả.”

Chúng ta hãy cẩn thận, sứ điệp của Đấng Christ đòi hỏi đức tin nơi người nghe. Chúa phán và nhắm đến các tín hữu là những người đã tiếp nhận Ngài. Vì vậy, con người thế gian không thể hiểu được vì họ không biết gì về loại thức ăn đặc biệt này. Chỉ có Cơ Đốc nhân, những người quen thuộc, gần gũi với Lời Chúa sẽ nhận được lẽ thật của Lời Ngài, vì họ sẽ nhận biết Đấng Christ bởi đức tin, họ trung thành với Ngài và tin rằng Ngài “chính Đức Chúa Trời, Đấng ghi ấn tín của Ngài” trên họ.

1 Bình Luận

k cham

11/11/2017

a men