Chỉ Bởi Đức Tin 10/12: Phép Lạ Hằng Ngày

Đăng ngày: 10-12-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 111:2

“Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại; tất cả những ai ham thích đều sẽ suy ngẫm đến.”


Các công việc của Đức Chúa Trời đều thật vĩ đại. Nhưng trong câu Kinh Thánh này, trước giả Thi Thiên chỉ ra rằng: chỉ có một vài người tin kính bày tỏ sự ngưỡng mộ về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Hầu hết mọi người không ca ngợi Đức Chúa Trời, hoặc cảm ơn Ngài. Họ không bao giờ nói “Công việc của Chúa thật vĩ đại.” Mặc dù những món quà của Ngài bao quanh cuộc đời họ.

Họ đã quen với những gì Chúa ban, và tự nhiên, đeo bám chung quanh những ơn phước của Đức Chúa Trời như những sinh vật vô tri. Họ nghĩ rằng: “Có gì đặc biệt đâu khi mặt trời tỏa sáng, ánh nắng ấm áp, đại dương cung cấp hải sản, đất đai sản sinh ngũ cốc, bò đẻ ra bê, phụ nữ sinh con, và gà mái đẻ trứng? Những điều bình thường này vẫn xảy ra hàng ngày mà”! Phải chăng những điều đó không đáng kể, và không quan trọng, chỉ vì nó xảy thường ra mỗi ngày? Nếu mặt trời không xuất hiện trong mười ngày, thì điều tuyệt vời sẽ là khi nó tỏa sáng lại một lần nữa. Nếu lửa chỉ tồn tại ở một nơi trên trái đất, tôi nghĩ chắc lửa sẽ quý hơn cả vàng hay bạc. Và giả sử chỉ có một cái giếng duy nhất trên thế giới, tôi tưởng tượng rằng lúc đó một lít nước chắc sẽ có giá trị cả chục triệu đồng.

Đức Chúa Trời ban phát phước lành phong phú, dư dật, và quá tuyệt vời cho con người. Tiếc thay, nhiều người thật vô ơn, và đui mù không nhận ra điều đó! Họ không nhận ra những phước lành đó như là phép lạ tuyệt vời từ Đức Chúa Trời, vì vậy họ không ngưỡng mộ Chúa, không tạ ơn Ngài, và cũng không vui mừng với những gì Chúa ban. Trước giả Thi Thiên chỉ ra rằng công việc của Chúa thật vĩ đại, nhưng những công việc này chỉ được cảm nhận, ngợi khen, và biết ơn trong đôi mắt, và tấm lòng của những tín hữu trung tín của Đức Chúa Trời.

1 Bình Luận

sương

11/12/2017

Cảm ơn Chúa