Chỉ Bởi Đức Tin 11/08: Bông Trái Của Đức Tin

Đăng ngày: 11-08-2017

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22:
“Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”.

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Lu-ca 8:4-15
Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm. Đang phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.


Khi quan sát Hội Thánh, chúng ta thấy có những người tin Chúa lâu năm, nhưng cuộc sống tâm linh thật èo uột. Họ chỉ có tên trong danh sách thành viên Hội Thánh, thỉnh thoảng cũng liên lạc với một vài tín hữu khác, khi họ đau ốm cũng có mục sư hay chấp sự đến thăm viếng, nhưng họ không biết gì về mối tương quan với Chúa và với Thân Thể Ngài là Hội Thánh. Ngược lại, có những người mới tin nhận Chúa nhưng tràn đầy sức sống, nếp ăn ở thay đổi hoàn toàn khiến mọi người khác đều nhìn thấy, miệng họ luôn ca ngợi Chúa và làm chứng về Ngài. Họ kinh nghiệm quyền phép của Chúa, được mọi người trong Hội Thánh yêu mến, là niềm hãnh diện cho mục sư và những người lãnh đạo.

 Trong thí dụ về người gieo giống, Chúa Giê-xu giải thích sự khác biệt ấy là do cách tiếp nhận hạt giống của mỗi loại đất. Hạt giống chỉ có một, đó là đạo của Đức Chúa Trời. Chữ “đạo” trong phân đoạn này không có nghĩa là tôn giáo, nguyên văn là logos nghĩa là lời: Lời phán dạy của Đức Chúa Trời, và lời chứng của con người về Ngài. Chỉ khi con người lấy đức tin tiếp nhận Lời ấy vào lòng, không hời hợt, không hoài nghi, trân quý Lời ấy, tha thiết sống theo Lời ấy, thì Lời ấy mới nẩy mầm lớn lên, đơm hoa kết quả trong đời sống người tin Chúa.

 Kết quả của Lời Chúa trong đời sống người tin được bày tỏ trong hai phương diện: Một là lượng, hai là phẩm. Về lượng, Chúa Giê-xu cho thấy đó là những “người nghe, hiểu đạo và có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục” (Ma-thi-ơ 13:23 BTTHĐ). Có nhiều người sau khi tin Chúa, đã vui mừng làm chứng cho gia đình rồi cho cả dòng họ, đem nhiều người đến với Chúa. Có khi họ bị gièm chê, phỉ báng, vu khống, bức hại, nhưng họ chẳng ngã lòng, khi bị tù vì giảng đạo Chúa, dẫn dắt tù nhân đến với Chúa, lập thành một Hội Thánh nhỏ trong tù.

  Lúa tốt khi trổ bông không cho ra hạt lép mà cho những gié lúa đầy những hạt chắc, nặng trĩu. Người tin chân thành không những phát triển về lượng mà cũng về phẩm nữa. Nhân cách của họ biểu hiện các trái của Chúa Thánh Linh trong đời sống: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Thật ra, bông trái của Chúa Thánh Linh không phải chỉ có bao nhiêu đó. Các thư tín của Sứ đồ Phao-lô cũng như các sách khác trong Kinh Thánh còn kể ra biết bao đức tính, nếp ăn ở, cư xử, biết bao công việc, thành tích, mà con cái Chúa có thể đạt được nếu họ ý thức được rằng chính họ là “đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong” họ (I Cô-rinh-tô 3:16).

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!