Chỉ Bởi Đức Tin 11/11: Thỏa Lòng Trong Sự Kêu Gọi

Đăng ngày: 11-11-2017

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:24

"Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời" (BTT)
“Anh em ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời.” (BTTHĐ)


Mỗi người đều có sự kêu gọi một cách cá nhân trong cuộc sống. Các tín hữu hầu việc Chúa khi họ hết lòng đảm nhận các trách nhiệm của mình; Một quan chức lãnh đạo tốt, cũng là đang hầu việc Chúa. Một người mẹ chăm sóc con mình, một người cha hăng say làm việc, và một học sinh đi học chăm chỉ, đều là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tất cả những người đó đều đang hầu việc Chúa. Nhiều người quên mất lối sống thỏa lòng này, vì họ nghĩ công việc của mình quá đỗi bình thường, ngày qua ngày làm những việc vô vị. Để rồi, họ cố gắng tìm kiếm những công việc khó khăn hơn, và cuối cùng dẫn đến việc không vâng lời Chúa.

Làm những việc Chúa yêu cầu là biểu hiện của sự khôn ngoan. Chúa yêu cầu các tín hữu hãy siêng năng trong sự kêu gọi của mình, và đừng lo lắng đến việc người khác đang làm gì. Tuy nhiên, rất ít người làm được điều này. Một nhà thơ diễn tả những người này như sau: “Nông dân muốn làm người bán hàng, còn người bán hàng lại muốn làm nông dân.” Giống như câu tục ngữ: “Đứng núi này trông núi nọ” vậy. Dường như quá ít người hài lòng với cuộc sống của họ. Người ngồi trên băng ghế nhà thờ, thì muốn trở thành hàng giáo phẩm. Học sinh thì mơ ước mình trở thành giáo viên. Còn các công dân thì lại muốn trở thành thị trưởng.

Rất ít người thỏa lòng trong sự kêu gọi của họ. Tuy nhiên, không còn cách nào hầu việc Đức Chúa Trời tốt hơn là việc sống theo đức tin một cách đơn giản nhất, gắn bó với sự kêu gọi của bản thân, và gìn giữ một lương tâm trong sạch.

1 Bình Luận

Lê Yến

11/11/2017

Cảm ơn Chúa về bài học này., trong lúc này.