Chỉ Bởi Đức Tin 12/09: Hơn Cả Ý Thức Thông Thường

Đăng ngày: 12-09-2017

Kinh Thánh: Sáng thế ký 23:13

“Áp-ra-ham nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đương nghe, mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết ta.”


Ép-rôn là một chủ đất ở Hếp-rôn đã cố nài Áp-ra-ham nhận mảnh đất ấy như là một món quà, không tính tiền. Ép-rôn đã nói rằng: “Điều này chẳng đáng gì với chúng tôi. Ngài là quân trưởng của Đức Chúa Trời, còn tôi thì giàu có. Thậm chí nếu ngài trả chúng tôi mười đồng bạc cho cả mảnh đất, thì số tiền đó cũng không quan trọng với tôi.” Đây quả là một biểu hiện rất đỗi tôn trọng đối với Áp-ra-ham, là một tiên tri và một người dạy dỗ. Nhưng Áp-ra-ham đã dùng ý tốt lành mà từ chối lời đề nghị đó. Ông muốn sở hữu mảnh đất ấy và chi trả nó với giá hợp lí hơn.

Áp-ra-ham đã có thể nói: “Ta biết ông hào phóng, tin kính và tốt bụng. Tuy nhiên, tôi biết những người ở các nơi khác, là những người đã dạy tôi một bài học lớn về việc con người có thể trở nên khó đoán trước như thế nào. Vậy nên, tôi học được rằng phải cẩn trọng. Tại Ê-díp-tô và Ghê-ra, người ta cũng đối đãi với tôi tôn trọng và đạo đức lúc đầu, nhưng cuối cùng, họ lại ném tôi ra ngoài. Tôi cũng giúp những con người ở Sô-đôm, nhưng tất cả những điều họ đáp lại tôi là sự vô ơn và lăng mạ. Nếu tôi nhận lấy cánh đồng này làm quà tặng, sau này khi ông mất đi, con cháu ông có thể quên món quà hào phóng mà ông tặng tôi chăng. Chúng cũng có thể quyết định đòi lại mảnh đất bằng bạo lực, khai quật xác của Sa-ra và đem nó đi chăng. Để phòng ngừa những điều như thế xảy ra, tôi muốn mua mảnh đất này hơn. Thì sau đó, dòng dõi của ông sẽ không có quyền đòi lại tài sản này.”

Ngay cả trong những chuyện đơn thuần ở thế gian, con cái thánh nên đối xử với người khác cách tôn trọng. Như dân sự Chúa sống trên thế gian, chúng ta cũng nên hoạt động kinh doanh cẩn thận. Giống như Áp-ra-ham, chúng ta nên sử dụng ý thức thông thường, tỏ ra lịch sự, và tôn trọng trong những giao dịch với nhau và cả với người khác.

2 Bình Luận

Hongphiduong

12/09/2017

Lạy Chúa xin cho con sự khôn ngoan từ Ngài để con luôn sống đẹp lòng Ngài xin cho con luôn vâng theo lời Ngài dạy dỗ con để con luôn là Ánh sáng của thế gian này và làm vinh hiển Danh Ngài qua đời sống của con amen

hanoi

16/05/2017

con nhuom toc thi sao?