Chỉ Bởi Đức Tin 12/11: Lời Cầu Nguyện Dễ Dàng

Đăng ngày: 12-11-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6: 7
“Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”


Tín hữu không nên xem sự cầu nguyện là một công việc khó khăn, trái lại, cầu nguyện là một việc rất dễ thực hiện. Chúng ta cầu nguyện trong đức tin, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời đã hứa lắng nghe chúng ta. Chúng ta cầu nguyện từ tấm lòng mình, thể hiện nỗi thống khổ và nhu cầu của mình. Chúng ta cầu nguyện với sự rên xiết và thở than. Như Phao-lô nói: “nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26). Vì Đức Thánh Linh biết Chúa đang lắng nghe nên việc nói lan man quá nhiều là không cần thiết.

Ê-li, Ê-li-sê, Đa-vít và những người khác trong Cựu Ước đã nói ít lời khi họ cầu nguyện và đi thẳng vào điểm chính. Các trưởng lão ở hội thánh đầu tiên cũng nói về điều này: “Chẳng có gì được làm trọn bởi lời cầu nguyện dài dòng.” Thực ra, các giáo phụ cho rằng: cầu nguyện nên là lời diễn đạt đơn sơ, thì thầm, từ tận đáy lòng. Và lời cầu nguyện chỉ chỉ nên súc tích, ngắn gọn. Kiểu cầu nguyện này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, ngay cả khi đọc, viết hoặc làm những công việc khác. Còn những người cho rằng cầu nguyện là việc phiền phức, khó khăn, sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui, sự thỏa lòng trong đời sống cầu nguyện của họ. Và rồi, lời cầu nguyện của họ sẽ chỉ là việc nói dông dài không ngớt.

Nếu như bạn cố gắng cầu nguyện, nhưng lại không có đức tin, và cũng không thấy có nhu cầu, thì tấm lòng của bạn sẽ không ở trong lời cầu nguyện đó. Và nếu như bạn vẫn cảm thấy bị ép buộc phải cầu nguyện, thì sự cầu nguyện đó sẽ trở nên buồn chán, và khó khăn. Điều này thể hiện rõ ràng trong các công việc vật chất. Nếu một công việc được làm cách miễn cưỡng, việc đó sẽ trở nên nhàm chán và khó chịu. Nhưng nếu bạn đặt tấm lòng vào công việc, thì bạn sẽ hang hái làm việc mà không cảm thấy bất kỳ sự khó khăn nào.

Vì vậy, những ai có niềm vui trong khi cầu nguyện, thì sẽ không thấy nặng nề, hoặc nhàm chán nữa. Chúa không muốn lời cầu nguyện dài lê thê, nhưng Ngài muốn lời cầu nguyện chân thật, tuôn chảy từ một tấm lòng trung tín.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!