CHỈ BỞI ĐỨC TIN 13/03: AN ỦI TRONG THỜI GIAN HOẠN NẠN

Đăng ngày: 13-03-2017

 Kinh Thánh: Giăng 14:1 BTTHĐ

Lòng các con chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.”


 AN ỦI TRONG THỜI GIAN HOẠN NẠN


Khi nào chúng ta cảm thấy đau buồn và lo lắng, chúng ta hãy tin cậy Đấng Christ và làm cho chúng ta mạnh mẽ bằng lời của Ngài. Chúng ta nên nhận sự an ủi Đấng Christ ban cho trong phân đoạn này. Đấng Christ đang phán với chúng ta: “Con đang làm gì? Tại sao con quỵ lụy? Con đang sợ chết phải không? Hãy can đảm và yên lòng. Tất cả không mất đi, cho dù ma quỉ, thế gian, hoặc lương tâm con gây tai họa và làm cho con sợ. Con không bị hủy hoại nếu con không cảm thấy sự hiện diện của ta. Con không nhớ rằng ta đã bảo con điều này từ lâu và để lại những lời an ủi này để làm cho con vững mạnh và bảo vệ con hay sao?” Từ những lời này và những lời khác của Đấng Christ, chúng ta nên bắt đầu biết Đấng Christ một cách đúng đắn. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến lời Ngài hơn bất cứ điều gì có thể đến trước mắt, tai và các giác quan của chúng ta. Vì nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân và gần gũi với Ngài, thì chúng ta biết rằng Ngài phán với chúng ta. Chúng ta học trong phân đoạn này và nơi khác rằng Ngài muốn dùng lời Ngài an ủi chúng ta. Mọi điều Ngài phán hoặc làm là những lời và hành động thân thiện an ủi. Chúng ta có thể chắc chắn về điều này: một tấm lòng đau buồn, nhút nhát và sợ hãi không đến từ Đấng Christ. Đấng Christ không làm cho lòng sợ hãi hoặc đau buồn. Ngài đến trái đất này, hoàn thành sứ mạng của Ngài, thăng thiên để cất đi sự đau buồn và sợ hãi khỏi tấm lòng, lương tâm và tâm trí chúng ta. Đó là lý do vì sao Ngài hứa sai Đức Thánh Linh đến với những người theo Ngài. Qua Đức Thánh Linh, Ngài muốn làm vững mạnh và bảo vệ những người theo Ngài sau khi Ngài rời đi. Người nào có thể tin cậy những lời Đấng Christ phán trong phân đoạn này sẽ được sung sức và sẽ đắc thắng hơn nửa trận chiến.

“Lạy Cha thân yêu, chúng con không đủ sức để đương đầu với hoạn nạn trong đời, nhưng chúng con tin cậy vào lời hứa của Đấng Christ sẽ an ủi chúng con và Thánh Linh Ngài giúp chúng con đắc thắng trong Ngài. Amen.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!