Chỉ Bởi Đức Tin 13/11: Nghèo Khó Tâm Linh

Đăng ngày: 13-11-2017

Kinh Thánh: Gia-cơ 2:5
“Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?”


Có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng: “Gì chứ? Chẳng lẽ Cơ Đốc nhân thì phải sống hoàn toàn nghèo đói, và không có bất cứ tài sản gì sao? Chúng ta phải từ bỏ mọi danh dự, uy tín và quyền lực của chúng ta sao? Vậy những người giàu có, như các thương gia và quan chức chính phủ thì phải làm gì? Chẳng lẽ họ phải bán mọi tài sản, và từ bỏ mọi chức quyền của mình, để mua lấy thiên đàng từ sự nghèo đói sao?”

Câu trả lời là không! Thánh Kinh không nói rằng bạn có thể mua thiên đàng từ sự nghèo đói, nhưng có nói rằng bạn nên nằm trong số những người nghèo, là nghèo một cách thuộc linh. Chúa Giê-xu đã phán: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3).

Cụm từ “lòng khó khăn”, cho thấy rằng việc tự áp đặt sự nghèo đói sẽ không mang đến phước hạnh của Chúa. Về bản chất, có tiền, có tài sản và đất đai hoặc thuê nhân công không phải là sự xấu xa. Những điều này là sự ban cho của Đức Chúa Trời và là cách Chúa sắp xếp xã hội chúng ta. Không ai được ban phước chỉ vì người đó là người xin ăn hoặc nghèo đến nỗi không có gì cả. Nhưng Chúa Giê-xu đang phán về sự nghèo khó thuộc linh, hoặc nghèo trong tâm linh.

Thế giới không thể tiếp diễn mà không có tiền, không có sự tôn trọng quyền lực, sở hữu đất đai và nhân công. Một chúa tể, hoặc một ông hoàng không thể nghèo đói được, ông ta không thể hoàn thành trách nhiệm của ông ta nếu thiếu vật chất. Để thi hành công vụ, ông ta buộc phải có các nguồn lực cần thiết. Vì vậy tư tưởng cho rằng chúng ta phải sống trong nghèo đói là không đúng. Thế giới không thể phát triển nếu tất cả chúng ta đều là ăn xin và chẳng có gì. Chúng ta không thể hỗ trợ gia đình và nhân công của mình nếu chúng ta không có tiền.

Tóm lại, việc thiếu thốn về tài chính không phải là điều kiện để vào Thiên Đàng. Vậy nên, hãy thỏa lòng với bất cứ điều gì Chúa ban cho bạn, cho dù điều đó là nghèo đói hay giàu sang. Nhưng hãy chắc chắn rằng mỗi một người trong chúng ta phải trở nên nghèo thuộc linh trong mắt Đức Chúa Trời.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!