Chỉ Bởi Đức Tin 14/09: Chịu Khổ Vì Làm Điều Lành

Đăng ngày: 14-09-2017

Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 3:13-14
“Ví bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí.”


Phi-e- rơ không muốn nói rằng những người hãm hại bạn đang làm điều đúng. Bởi vì có một bản án khác nhau giữa tôi với Đức Chúa Trời, và tôi với bạn. Ví dụ, tôi có thể giận dữ, hận thù, và tưởng tượng gian ác trong lòng nhưng sẽ không làm hại bạn. Bạn không bị sao cả và cũng không có gì nghịch cùng tôi. Nhưng trước mặt Chúa, tôi là kẻ có tội. Nếu Ngài trừng phạt tôi, và theo lẽ công chính thì tôi chắc chắn sẽ nhận lấy sự trừng phạt.
Nhưng Ngài cũng có thể không trừng phạt tôi, mà bày tỏ lòng thương xót đối với tôi. Dù làm cách nào đi nữa Chúa vẫn luôn luôn đúng. Tuy nhiên, không thể đi theo cách trên để nói rằng một người bắt bớ tôi là đang làm điều đúng. Vì tôi đã không làm điều gì sai với người đó giống như cách tôi làm sai với Đức Chúa Trời.
Trong Ê-xê- chi-ên 29:19-20, Đức Chúa Trời phán về vua Nê-bu- cát-nết- sa như thể Ngài đang nói rằng: “Các ngươi không biết hắn là đầy tớ ta và hầu việc ta sao? Bây giờ ta trao cho hắn một phần thưởng mà Ta chưa trả cho hắn. Ta sẽ thưởng đất Ê-díp- tô cho hắn.” Nê-bu- cát-nết-sa không có quyền trên đất ấy, nhưng Đức Chúa Trời có quyền trừng phạt người khác qua ông ta. Để cho những kẻ vô lại, độc ác sẽ không còn ăn bánh miễn phí, Đức Chúa Trời bắt chúng hầu việc Ngài bằng cách bắt bớ dân Ngài.

Theo cách tự nhiên, con người nghĩ rằng những người như thế này quả là sung sướng. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ trả công cho chúng để đổi lại việc chúng trừng phạt và bức hại các con dân Y-sơ- ra-ên. Thế nhưng nếu bạn chịu khổ vì sự công bình, và thưa với Chúa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn đúng!” thì bạn sẽ nhận được sự bình an.
Sau cùng, Chúa sẽ bỏ những kẻ ác vào địa ngục, và trừng phạt họ vì đã làm những điều sai trái. Nhưng Ngài sẽ nhân từ tiếp nhận bạn, và ban cho bạn sự cứu rỗi đời đời. Vì thế, hãy để Chúa làm điều Ngài muốn. Cuối cùng Ngài chắc chắn sẽ hoàn trả mọi thứ.

2 Bình Luận

Cúc trần

14/09/2017

Lạy Đức Chúa Trời vì Ngài luôn luôn đúng

Hongphiduong

14/09/2017

Lạy Chúa con cảm ơn Ngài đã ban cho con luôn vâng theo ý muốn của Ngài xin cho con luôn một lòng trung tín và chờ đợi ngày Chúa trở lại xin Thánh Linh dẫn dắt con và ban cho con một tấm lòng yêu thương và phó thác cuộc đời mình để ý muốn của Ngài trên đời sống của con amen