Chỉ Bởi Đức Tin 14/11: Sự Đắc Thắng Của Đấng Christ

Đăng ngày: 14-11-2017

Kinh Thánh: Giăng 16:33
“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”


Chúng ta nên học để tự nhắc nhở chính mình về sự đắc thắng của Đấng Christ. Trong Đấng Christ, chúng ta đã có mọi thứ mình cần. Chúng ta sống chỉ để truyền bá sứ điệp chiến thắng này cho người khác. Bằng lời lẽ và kinh nghiệm của bản thân, chúng ta kể cho mọi người nghe về sự đắc thắng mà Đấng Christ đã đảm bảo cho chúng ta, và Ngài ban sự đắc thắng ấy cho chúng ta nữa. Chúa Giê-xu, Đấng đắc thắng cho chúng ta, đã làm trọn mọi sự rồi. Chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ điều gì nữa. Chúng ta cũng không cần lau sạch tội lỗi mình hoặc cố gắng chinh phục sự chết và ma quỷ. Mọi sự đã được hoàn tất cho chúng ta rồi.

Chúng ta không phải đấu tranh trong một cuộc chiến thực sự. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ chịu đựng cuộc chiến ấy để cùng chia sẻ sự đắc thắng với Đấng Christ mà thôi. Mọi sự chịu khổ của chúng ta, cộng lại, kể cả những nỗi đau đớn và huyết của những người tử vì đạo, hết thảy những điều đó cũng không thể giúp chúng ta giành sự đắc thắng. Hãy nhớ rằng không thể đạt được sự đắc thắng bằng những việc làm của chúng ta. Một số người cho rằng chúng ta phải có khả năng chinh phục tội lỗi, sự chết và địa ngục. Khi nói như vậy, họ đã xúc phạm Đấng Christ. Vì Đấng Christ đã chiến đấu trước chúng ta, để đem lại sự bình an cho con cái Ngài. Đấng Christ phán: “Ta đã thắng rồi. Hãy nhận lấy chiến thắng của Ta. Hãy ca hát và ngợi khen nó. Hãy tận hưởng sự khải hoàn này.”

Chúng ta biết rằng trong quá khứ, mỗi khi tín hữu bị thử thách nặng nề, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở họ về sự đắc thắng của Đấng Christ, và thêm sức để họ có thể chịu khổ trong mọi sự. Nương trên sự đắc thắng của Đấng Christ, họ thậm chí có thể đối mặt với cái chết. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta bám vào sự đắc thắng của Ngài trong suốt những nan đề mà chúng ta đang gặp phải. Dù chúng ta không hoàn toàn kinh nghiệm được những lời này của Chúa, chúng ta vẫn có thể tin vào chúng, trong những thời điểm khó khăn nhất và tự trấn an mình rằng: “Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi con đã phán lời này trong tấm lòng con. Trong Đấng Christ, con có một Đấng đắc thắng thế gian, sự chết và ma quỷ. Vì vậy, con có nhỏ bé và yếu đuối như thế nào cũng không quan trọng nữa. A-men.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!